Hoe de Khilafahstaat vernietigd is

Allah (swt) zegt in de koran:

 

“Zij wensen het licht van Allah door hun mond te doven, maar Allah belet dit. Hij zal Zijn licht vervolmaken, zelfs al mogen de ongelovigen er een afkeer van hebben. Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn” (VBK soera at Tawbah, vers 32-33).

 

Sinds het ontstaan van Islam is er een continue strijd tussen de ideeën van Islam en de ideeën van koefr, tussen moslims en koeffaar. Vanaf de stichting van de Islamitische Staat in Al-Madinah door Profeet Muhammad (saw), heeft deze staat zes eeuwen lang bijna geen oorlog verloren. Echter eind 11de eeuw / begin 12de eeuw volgens de christelijke jaartelling, begon de Islamitische Staat te verzwakken. Dit was een kans voor de koeffaar om de Staat een nederlaag te bezorgen. Ondanks de militaire ingrepen door hen en de nederlagen voor de moslims, heeft de staat de da’wa verkondigd naar verschillende landen, wat tot de 18de eeuw voortduurde. Met de opkomst van de Industriële Revolutie wisten de moslims zich geen raad meer; ze verzwakten. De Islamitische Staat werd een prooi voor de koeffaar. Ze wilden niet alleen militair ingrepen, maar zochten tevens naar aanvullende wegen om Islam volledig uit de harten van de moslims weg te rukken.

 

Uiteindelijk is de Islamitische Staat in 1924 opgeheven. Sindsdien hebben de moslims geen schild meer waarachter men bescherming kan zoeken en waarmee men kan vechten. In dit boek zal de vernietiging van de Khilafah in een historische lijn behandeld worden. Tot slot zal er in worden gegaan op de vitale kwestie voor de moslims: het weder oprichten van de Khilafah en het regeren met hetgeen Allah (swt) heeft geopenbaard.

Het boek in pdf formaat downloaden in de volgende talen:
Arabisch - Engels

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland