Sociaalsysteem

Het sociaal systeem in de islamitische ideologie ordent de relatie tussen man en vrouw. De moslims zijn in problemen gekomen met betrekking tot deze relatie, mede door ver afgedwaald te zijn van het islamitisch denken en door beperkte kennis van de islamitische wetgeving. Sommigen meenden dat de vrouw in welke vorm dan ook met de man samen kon zijn in de samenleving. En weer anderen zeiden dat de vrouw haar lichaam van top tot teen zou moeten bedekken waarbij tevens de handen en het gezicht. Moslims, en vooral de islamitische intellectuelen, hebben vele vermoeide pogingen gewaagd de problemen inzake de relatie tussen man en vrouw te overbruggen. Echter, geen van de pogingen waren succesvol. Wat was de reden hiervoor?
 
De belangrijkste reden, wat tevens voor de val van de Islamitische Staat (Al Khilafah) zorgde, was dat de westerse cultuur ons denken en onze concepten begon te domineren. De islamitische landen aanschouwden de vooruitgang van de westerse landen en faalden onderscheid te maken tussen beschaving (Hadhaara) en welvaart (Madaniyya), terwijl dit onderscheid van cruciaal belang is. Zij imiteerden de westerse landen in alle opzichten (zonder onderscheid tussen Hadhaara en Madaniyya), terwijl de westerse cultuur volledig in strijd is met de islamitische cultuur.
 
De westerse cultuur beïnvloedde derhalve de relatie tussen man en vrouw. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de neigingen van moslima's zich te kleden als westerse vrouwen, pogingen vrouwenrechten uit het westen te implementeren, etc. Deze en andere aspecten zouden zogenaamd zorgen voor een heropleving en vooruitgang. Met andere woorden, het leven van de westerse mens werd als voorbeeld genomen en de westerse samenleving tot maatstaf. Vandaag de dag is er geen verschil tussen Istanbul en Cairo, Teheran en Damascus, Karachi en Bagdad, Jeruzalem en Beiroet, met betrekking tot de imitatie van de westerse cultuur.
 
De islamitische ideologie heeft eigen oordelen over de relatie tussen man en vrouw welke uniek is en het enige juiste alternatief voor het westen. Één van haar systemen is het sociaal systeem; dit is het systeem dat de relatie tussen man en vrouw organiseert.
 
In dit boek wordt het sociaal systeem van Islam uiteen gezet gebaseerd op het boek van Allah (swt) en de Soenna van de nobele Profeet Mohammed (saw). Het boek behandeld de verschillende problemen die resulteren uit de ontmoeting tussen man en vrouw in de samenleving en laat zien hoe Islam dit oplost op een manier welke past bij de aard (Fitra) van de mens. Samen vormen deze ordeningen uit het boek een Goddelijk en tevens uniek systeem: het sociaal systeem van Islam.

Het boek in pdf formaat downloaden in de volgende talen:
Arabisch - Turks- Engels

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland