Regeringssysteem

Islam is niet enkel een religie (dien), maar ook een ideologie (mabda-a): een basisidee waaruit een systeem voortvloeit.

 

Sinds Islam een ideologie is die de staat, de samenleving en het leven als geheel omvat, wordt het regeren een deel van haar en de moslims zijn bevolen om dit regeren te implementeren door het stichten van de staat; dat wil zeggen om met de Islamitische wetten te regeren. In de koran zijn er verschillende verzen, die de verplichting van het regeren met wat Allah (swt) heeft nedergezonden bevestigen. Voorbeelden van deze ayaat zijn:

 

“[…] Oordeel daarom tussen hen volgens hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen […]” (VBK soera al Maa’idah, 48).

 

“[…] En wie niet oordelen volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn de ongelovigen” (VBK soera al Maa’idah, 45). 

 

“Maar neen, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen” (VBK soera an Nisaa, 65).

 

In dit boek zal het regeringssysteem in de Khilafah uiteengezet worden.

Het boek in pdf formaat downloaden in de volgende talen:
Arabisch - Engels - Duits

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland