Bronnen voor het onderwijs

Allah (swt) zegt in de Qur-aan:

 

“Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende […] ” (VBK soera al ‘alaq, 1-5).

 

De cultuur (thaqaafah) van de Ummah (of van een bepaalde gemeenschap) is absoluut de ruggengraat van haar bestaan en continuïteit.

 

Een cultuur heeft invloed op de mentaliteit (‘aqlijjah), de psyche (nafsijjah) en de koers van de persoon. Hierdoor is het beschermen van de cultuur van een gemeenschap en het verspreiden van haar onder de samenleving een verantwoordelijkheid voor de staat.

 

Hierbij kan er gedacht worden aan de Sovjet-Unie, die haar kinderen met de communistische cultuur heeft gevoed. Zij heeft de binnendringing van een kapitalistisch of een Islamitisch idee in haar cultuur proberen te voorkomen.

 

Daarnaast heeft het Westen haar kinderen met de kapitalistische cultuur opgevoed. Zij heeft de binnendringing van de Islamitische cultuur in haar ‘aqiedah en haar cultuur proberen te voorkomen. Dit laatste gaat nog steeds voort.

 

Zo ook heeft de Islamitische Staat zich ingezet om haar kinderen op te voeden met de Islamitische cultuur. Ze heeft de mensen in de staat, die opriepen naar een bepaalde idee dat niet berustte op de Islamitische ‘aqiedah, verhinderd.

 

De weg van het beschermen van de cultuur van de Ummah in de harten van haar kinderen en in de zinnen van haar boeken is het onderwijs. Dit kan zowel nidhaami onderwijs als ghayri-nidhaami onderwijs zijn.

 

Nidhaami onderwijs is onderwijs dat gedisciplineerd is met de canons en de systemen die de Staat heeft aangenomen. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan de lesonderwerpen.

 

Ghayri-nidhaami onderwijs is niet gebonden aan de canons en de systemen van het nidhaami onderwijs en is overgelaten aan de moslims. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan onderwijs dat in moskeeën wordt gegeven.

 

In dit boek zullen de fundamenten van het nidhaami onderwijs in de Khilafah uiteengezet worden.

Het boek in pdf formaat downloaden in de volgende talen:
Arabisch - Turks

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland